IKT-forskning og innovasjon

IKT er et krysningspunkt for alle de andre fagområdene som Horisont2020 dekker, og investeringer i IKT utgjør 50% av den europeiske produktivitetsveksten. Derfor øker også EU finansiering av omrdået med 25% sammenlignet med forrige rammeprogram.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer innenfor IKT i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv:
Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: