Hun kom gjennom nåløyet

– Jeg får tilgang på synspunkter jeg ellers ikke ville fått. Europa er sammensatt, og landene har ulike utfordringer. Det finnes ikke én fasit, sier forskningsdirekør Marie Bysveen i SINTEF Energiforskning. FOTO: Mette Kjeldstad, SINTEF Energi

Marie Bysveen i SINTEF Energiforskning gir råd om energi til EU-kommisjonen.

Bysveen er forskningsdirektør i selskapet, og reiser med jevne mellomrom til Brussel for å delta i den såkalte rådgivningsgruppen energi (AGE). Hun er den eneste norske representanten og har deltatt i den uformelle rådgivningsgruppen i snart to år.

– Jeg meldte min interesse for å delta, og etter nøye vurdering så kom jeg gjennom det trange nåløyet, skriver Bysveen i et blogginnlegg på SINTEF Energis hjemmesider.

Rådgivingen er knyttet til utviklingen av EUs forskningsprogram Horisont2020 og til EUs energipolitikk mer generelt, deriblant Energiunionen og EUs Innovation Union.

Ekspertgruppen møtes fire ganger i året, og består av 30 energiekspertene fra hele Europa. Ifølge Bysveen får ekspertene tilsendt en oppgave i forkant av hvert møte.

– Oppgaven kan for eksempel være å gi innspill på hva EU bør bruke sine forskningsmidler på innen energiområdet, og hva hvert enkelt land eller regioner bør betale for selv, ifølge Bysveen.

Energi – en samfunnsutfordring

Ifølge ekspertgruppen trenger Europa en betydelig satsing på energiforskning i årene som kommer. Gruppen mener at den nødvendige overgangen til et nytt europeisk energisystem, krever et paradigmeskifte. Det innebærer altså en fundamental omlegging av måten vi tenker om, og forholder oss til, energi på.

Å utvikle et sikkert, konkurransedyktig og bærekraftig energisystem, er en hovedprioritet for EU. Prioriteringen reflekteres også i utlysningene under samfunnsutfordring tre i Horisont2020, Sikker, ren og effektiv energi. Delprogrammet har et samlet budsjett på 5,9 milliarder euro for hele programperioden 2014-2020. Arbeidsprogrammet for 2016-17 utarbeides i skrivende stund.

I likhet med arbeidsprogrammet for 2014-15, vil også det neste arbeidsprogrammet fokusere på tre hovedområder: Energieffektivisering, konkurransedyktig energi fra lavkarbonkilder og smarte byer og samfunn med naturbaserte løsninger. Sammenliknet med det nåværende arbeidsprogrammet vil de kommende utlysningene legge større vekt på energisikkerhet, og kostnader knyttet til tilbud og etterspørsel. Energiforbrukeren, altså du og jeg, får også større oppmerksomhet, og forventes å få en mer aktiv rolle ved å styre etterspørsel og å kunne tilby energi til markedet.

Kommisjonen deltar

Siden gruppen startet opp høsten 2013 har ekspertene blitt godt kjent med hverandre. Bysveen får et stort utbytte av å delta i ekspertgruppen.

– Jeg får tilgang på synspunkter jeg ellers ikke ville fått. Europa er sammensatt, og landene har ulike utfordringer. Det finnes ikke én fasit. Jeg har nok fått en bredere forståelse for problemstillingene vi tar opp i gruppa. Jeg tror også dynamikken i samtalene våre på en positiv måte påvirkes av at det er en balansert kjønnsfordeling i gruppa, sier Bysveen til Trøndelags Europakontor.

Sentrale personer fra Kommisjonen deltar også på møtene.

– De er interesserte i å høre våre synspunkter på saker de jobber med, sier Bysveen.

Stor takhøyde

Den norske eksperten forteller at gruppemedlemmene har signert en erklæring hvor de lover ikke å videreformidle hva som blir diskutert i ekspertmøtene.

– Det gir stor takhøyde i diskusjonene. Vi sier det som det er, sier hun.

For informasjon om ekspertgruppen og deres anbefalinger til Kommisjonen, se her.

Denne artikkelen er skrevet av Karoline Aursland, og ble også publisert på Trøndelags Europakontors nettside