Horisont Trøndelag kommer på Trøndelagsmøtet 2022

Tradisjonen tro stiller Horisont Trøndelag-nettverket med en parallelsesjon under Trøndelagsmøtet. Parallelsesjonen som går av stabelen torsdag 13. januar kommer til å ta for seg viktigheten av en omstilling av bygningsmassen for å nå regionale og europeiske ambisjoner om klimanøytrale og smarte byer. 

Både den europeiske og trønderske bygningsmassen står for store deler av dagens klimagassutslipp, og gitt den lave europeiske renoveringstakten står vi ovenfor en stor omstilling som vil kreve både strengere reguleringer, men også målrettede virkemidler. Om vi skal nå klimamålene må offentlige aktører spille på lag med næringslivet og akademia for å utvikle bærekraftige, innovative og sirkulære løsninger i dagens bygningsmasse.

Under parallelsesjonen kommer vi spesielt til å løfte blikket på mulighetene til å samskape europeiske løsninger på trønderske utfordringer, som blant annet kan finansieres gjennom verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.  

Mer informasjon om side-arrangementet kommer senere.