Horisont Trøndelag arrangerte infomøter i Namsos og Steinkjer

Siste uken i mars arrangerte Horisont Trøndelag-nettverket, representert ved Trøndelag Fylkeskommune, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Trøndelags Europakontor, to infomøter om Horisont Europa. Møtene tok for seg hvordan Horisont Europa er lagt opp, og hvilke muligheter som eksisterer for trønderske organisasjoner og bedrifter. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan Horisont Trøndelag-nettverket, Forskningsrådet og Innovasjon Norge samt Trøndelags Europakontor kan bistå både forut for og i løpet av et søknadsløp. Vi var også heldige å få med oss Jan Brunborg, markedssjef i BEWi, som løftet frem viktigheten av europeiske prosjekter i bedriftens utvikling.

Møtene vitnet om stor interesse og nysgjerrighet omkring europeiske muligheter og hvordan vår region kan styrke vår allerede sterke posisjon når det gjelder å hente ut fra EU-programmer i regional nærings- og samfunnsutvikling. Nettverket er allerede i gang med oppfølging av disse møtene og planlegging av lignende infomøter andre steder i regionen og håper på mange interesserte. Vi vil sende ut informasjon om dette senere.

Foto: Trøndelags Europakontor