Horisont Europa: kurstilbud våren 2023

(Tekst og bilde lånt fra Norges Forskningsråd)

Forskningsrådet tilbyr omfattende opplæring i Horisont Europa. Dette er kurs som passer for deg som er forsker, EU-rådgiver ved et universitet eller høgskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor og ønsker å få mer kunnskap om mulighetene i Horisont Europa.

Kursene gir deg grundig opplæring i alle fasene i Horisont Europa fra prosjektsøking til rapportering etter avsluttet prosjekt. Det er gratis å delta, og kursene blir holdt av Europa Media og Sintef som har førstehåndskunnskap med å utvikle og lede vellykkede prosjekter innen Horisont Europa.

I tillegg til disse kursene, arrangerer Forskningsrådet flere webinarer og kurs relatert til Horisont Europa i løpet av våren. Følg derfor med Forskningsrådet arrangementsside for nye kurs og endringer/oppdatering av kurs.

Se alle kommende kurs og konferanser her.


Kursene er delt opp med bokstavkoder:

A. Funding landscape series / Introduksjon til Horisont Europa  

Alle kursene i denne serien er for nybegynnere. De passer også for deg som allerede har en del erfaring, men ønsker en oppdatering om hva som er nytt i Horisont Europa.

I denne kursserien lærer du det grunnleggende om Horisont Europa, hva slags finansieringsordninger du kan søke på og hvordan du kan finne partnere.

B. Proposal Writing series / Prosjektutvikling

Hvordan skrive gode søknader til Horisont Europa? Hva bør dere tenke på når dere bygger konsortier? I denne kursserien jobber dere med å utarbeide prosjektforslaget.

C. Project Management series / Prosjektledelse

Prosjektlederkursene passer for seg som skal lede og koordinere Horisont Europa-prosjekter, og spenner fra nybegynnerkurs til kurs for viderekomne. Både du som er prosjektleder for første gang og du som er erfaren prosjektleder vil altså finne kurs som passer for deg.

Man går igjennom roller og ansvar en prosjektleder har, og gir tips om hvordan du leder et prosjekt med mange partnere, samt hvordan du rapporterer prosjektframdrift till Kommisjonen. I denne kursserien er det også et eget kurs om det formelle prosjektavtaleverket som gjelder for Horisont Europa-prosjekter; Grant Agreement og Consortium Agreement.

D. Finance series / Økonomi og budsjettering

Økonomi- og budsjetteringskursene passer for deg som skal være koordinator/prosjektleder, partnerleder eller økonomiansvarlig i et Horisont Europa-prosjekt. Kursene spenner fra introduksjonskurs i økonomireglene for nybegynnere, til avanserte kurs i prosjektøkonomi og kostnadsrapportering.

I denne kursserien er det også et eget kurs i prosjektrevisjoner/audits. Kommisjonen gjennomfører slike prosjektrevisjoner for å sjekke at en organisasjon som deltar i Horisont Europa-prosjekter har økonomirutiner og regler i orden, og det er derfor viktig å kjenne til hvordan slike revisjoner gjennomføres og hva du kan bli bedt om å dokumentere.

Se alle kommende kurs og konferanser her.