Horisont 2020-Trøndelag – hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2015?

EU-nettverket Horisont 2020-Trøndelag er inne i en hektisk, men spennende periode, da vi nærmer oss avslutningen på første prosjektår. Dette er noen av erfaringene vi har gjort oss så langt.

I juni hadde nettverket sin kick-off. Du kan lese mer om dette arrangementet og bakgrunnen for Horisont 2020-Trøndelag på våre sider. Kick-offen var den første møteplassen vi introduserte for næringslivet, forsknings- og innovasjonsmiljøene, samt offentlige aktører i Trøndelag. Målsettingen med slike møteplasser er å skape nye samarbeid på tvers av sektor og fag, samt finne gode koblinger basert på spennende prosjektideer i regionen.

Vi fikk høre spennende prosjekt-"pitcher" på workshop 5.november i Trondheim.

Vi fikk høre spennende prosjekt-“pitcher” på workshop 5.november i Trondheim. Alle bilder: Horisont 2020-Trøndelag.

Målet for nettverket er økt deltakelse blant trønderske aktører i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. For å oppnå dette målet har vi aktivt prøvd å være på tilbudssida, både med tanke på å opprette nye og tilgjengelige møteplasser, men også ved å spre informasjon og øke Horisont 2020-kompetansen gjennom kurs, arbeidsmøter, direkte henvendelser og nyhetssaker i året som har gått.

 

 

Du skal kunne «selge» inn ideen din

Deltakerne fikk både gi og ta imot tilbakemeldinger på ideene som ble lagt fram.

Deltakerne fikk både gi og ta imot tilbakemeldinger på ideene som ble lagt fram.

 

I forrige uke arrangerte vi i Horisont 2020-Trøndelag og Kantega, en workshop med tema «IKT som muliggjørende teknologi». IKT er en generisk teknologi som man finner igjen i svært mange utlysninger, og innen ulike temaområder, i Horisont 2020. På workshopen fikk vi presentert spennende prosjektideer fra 10 aktører i Trøndelag, som representerte næringslivet, forskningsmiljøet, samt offentlig sektor. Deltakerne måtte legge fram sine ideer som en «pitch». Med andre ord skulle dette være en svært kort salgspresentasjon av prosjektideen og de som står bak den. Formålet med en slik pitch er å overbevise framtidige prosjektpartnere om at ideen svarer til Europas målsettinger og behov, og vil bidra til vekst og utvikling innen et utpekt fagområde. Flere av deltakerne holdt sine innlegg på engelsk, da dette er arbeidsspråket man må bli vant til, dersom man skal ut å fri til nye samarbeidspartnere i Europa.

Samarbeid med Forskningsrådet

Kim Davis, Nasjonalt kontaktpunkt for IKT i Forskningsrådet.

Kim Davis, Nasjonalt kontaktpunkt for IKT i Forskningsrådet.

På workshopen hadde vi invitert et ekspertpanel. Blant annet fikk vi god hjelp fra Kim Davis og Kristin Andersen fra Forskningsrådet, henholdsvis nasjonale kontaktpunkt for IKT og Helse i Horisont 2020. Panelet hadde i oppdrag å komme med konkrete tilbakemeldinger til deltakernes prosjektideer og måten de ble lagt fram på. På denne måten ble workshopen en læringsarena. I tillegg ble deltakerne kjent med hverandre og det arbeidet som foregår i Trøndelag innenfor ulike sektorer og fagområder. Kanskje går det an å trekke koblinger mellom prosjektideer for å styrke en eventuell søknad til Horisont 2020?

Veien videre

Horisont 2020-Trøndelag er avhengig av dine tilbakemeldinger for å kunne tilby aktiviteter og oppfølging som vil være til nytte for din bedrift, ditt forskningsmiljø eller din kommune. Dersom du har en strategi som retter seg mot Europa og ønsker å gjennomføre europeiske samarbeidsprosjekter, håper vi at du tar kontakt med oss.

I mellomtiden anbefaler vi deg å ta en titt på vår arrangementskalender. Her finner du både arrangementer i regi av Horisont 2020-Trøndelag, samt en rekke seminarer, møter og kurs som kan ha nytteverdi for deg som har ambisjoner om å nå ut til et europeisk marked.

Vi gleder oss til fortsettelsen og ser fram til å se igjen gamle, samt bli kjent med nye deltakere i nettverket.

Nettverksmedlemmer_logo