Horisont 2020 åpner forskningsdata

Horisont 2020-programmet har allerede bestemmelser om åpen tilgang for alle publikasjoner og arbeider nå også for åpning av forskningsdata fra 2017. Prosjektet skal forbedre tilgangen til vitenskapelig fakta og kunnskap for forskere så vel som offentligheten.

Vi skrev tidligere i vår om Kommisjonens planer om å skape en åpen europeisk skytjeneste for forskningsdata. I juli publiserte Kommisjonen nye retningslinjer som vil gjelde for alle Horisont 2020-deltakere fra 2017. Prosjektet kalles Open Research Data og skal sikre at forskningsdata fra Horisont 2020-prosjekter blir gjort «findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR)».

16323834751_809771f790_o

Fra 2017 vil Horisont 2020 åpne forskningdata. Illustrasjon: descrier.co.uk

Åpner for unntak
Pilotprosjektet tar høyde for at personvern og immaterielle rettigheter må beskyttes. Det vil derfor gis anledning til å søke om unntak fra ordningen.

Om man vil delta, eller kommer til å måtte søke om unntak fra pilotprosjektet, skal ikke tas hensyn til i vurderingen av søknader.

Prosjektet ble påbegynt allerede i 2014, men har fram til nå bare vært gjeldende for utvalgte deler av Horisont 2020. Fra 2017 kommer imidlertid programmet til å omfatte alle som deltar i EUs forskningsprogram.

Det er først og fremst data som brukes for å underbygge publiserte forskningsresultater som kommer til å måtte offentliggjøres. I og med at publisering av data kan medføre ekstrakostnader for forskingsprosjektene, vil disse kunne søkes dekt gjennom Horisont 2020.

Økt fokus på datahåndtering
Som følge av prosjektet, kommer det til å bli vektlagt at man tar høyde for god databehandling under forskningsarbeidet sitt.

Kommisjonen har lansert en plan for datahåndtering, som ikke trenger å være ferdigutviklet i søknader til Horisont 2020, men som det bør tas hensyn til. De presenterer blant annet en liste med punkter om datahåndtering som bør vær med i søknader:

  • Hvilke standarder vil bli brukt?
  • Hvordan vil data deles og gjøres tilgjengelig for bekreftelse og gjenbruk? Hva er eventuelt grunnen til at data ikke kan deles?
  • Hvordan vil forskningsdataene behandles?

Prosjekter som blir valgt ut til å motta støtte må deretter utarbeide en egen plan for datahåndtering som også må oppdateres underveis i forskningsarbeidet.

Gjennom å gjøre forskningsdata tilgjengelig ønsker Horisont 2020 at deres prosjekter skal nå et bredere publikum, at man skal unngå dobbeltarbeid samt at man bevarer data for fremtidige forskere.