Havressurser

Ressursene som finnes i havet er både mange og viktige for livet på jorden. Derfor har EU som mål å optimalisere bærekraftigheten i fiskeri- og havbruksnæringene, samt å styrke marin bioteknologi for å fremme “blå” vekst.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer innenfor området havressurser i perioden 2016- 2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: