Forum om sirkulær- og bioøkonomi skapte stort engasjement

I Trøndelag er interessen for sirkulær- og bioøkonomi stor. Dette så vel blant næringslivsaktører og FoU-miljøer som offentlige myndigheter. Sirkulærøkonomi står også på dagsordenen i EU, hvor det nå satses på å etablere mer bærekraftige samfunn. Kan et tverrsektorielt lag fra Trøndelag utvikle de nødvendige løsningene for å imøtekomme EUs ambisjoner om en grønnere fremtid?

Tirsdag 28. mai samlet Horisont Trøndelag 21 deltakere til forumsmøte om sirkulær- og bioøkonomi i Trondheim. Sterke aktører fra regionens relevante miljøer møtte opp i byens rådhus. Dette med mål om å sammen kunne utforske mulighetene for å søke om EU-prosjekter. Gjennom faglig sterke presentasjoner og gjensidig erfaringsutveksling, lot forsamlingen seg inspirere.

EU har etablert verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Hensikten bak denne enorme satsingen er å sikre at Europa ligger i front i det globale kunnskapskappløpet. Under forumet i Trondheim ble det rettet oppmerksomhet mot to konkrete Horisont 2020-utlysninger. I den første utlysningen etterstrebes en større forståelse for overgangen til en sirkulær økonomi, samt dens konsekvenser for miljø, økonomi og samfunn. Den andre utlysningen tar derimot sikte på å etablere en sirkulær og biobasert pilotby, hvor urbant bioavfall og avløpsvann skal omdannes til biobaserte produkter gjennom bærekraftig produksjon.

I tillegg til Horisont Trøndelags egen prosjektleder, Sidsel Trønsdal, bidro Per Erik Sørås fra Trøndelag fylkeskommune, Idun Lyngstad fra Norges forskningsråd og Cathrine Barth fra Circular Norway med engasjerende og solide presentasjoner.

– Det var nyttig å få inngående informasjon om EUs forsknings- og innovasjonsprogram, tilpasset et trøndersk publikum med stor tro på sirkulærøkonomi, oppsummerte en fornøyd deltaker.