Forskningsrådet tilbyr reisestøtte til deltakelse på Horisont 2020-arrangementer

Forskningsrådet tilbyr reisestøtte til bedrifter som ønsker å delta på relevante arrangementer som gir mer kunnskap om EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. 

Under den såkalte PES-satsingen, kan Forskningsrådet dekke 100 prosent av kostnadene ved reise og opphold for enkeltpersoner – maks 20,000 kroner per person per år.

Det kan søkes om støtte for flere personer i samme søknad, begrenset oppad til maks 100,000 kroner per søknad.

Timekostnader dekkes ikke, og søknadene blir behandlet fortløpende.

Mer informasjon her.