Finn ditt område

Horisont 2020 omfatter et bredt spekter av fagområder som er samlet i ulike seksjoner i programmet. Hver seksjon publiserer et arbeidsprogram med informasjon om strategiske prioriteringer og kommende utlysninger innenfor sitt respektive område.

Under er det sider med lenker til relevante arbeidsprogrammene for hvert fagområde.

Les mer om de ulike fagområdene hos