Finansiering av forskere

I Horisont 2020 er det er mulig for forskere på alle stadier å søke støtte til sine forskningsprosjekter, uavhengig av nasjonalitet.

Marie Skłodowska – Curie Actions (MSCA) skal bidra til enkeltpersoners forskerkarrièrer. The European Research Council kan finansiere prosjekter til erfarne forskere, og Fremtidsprosjekter støtter samarbeid mellom avansert flerdisiplinær forskning- og ingeniørvitenskap for å skape ny teknologi

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer innenfor hvert av områdene i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer i søylen for fremragende forskning: