FAQ

På denne siden vil vi samle typiske spørsmål som vi får inn, relatert til søknadsprosessen i Horisont 2020.

Blir Impact-delen vurdert kun i henhold til brukerperspektivet? Vil for eksempel innovative og kvalitetsmessige aspekt også telle med, eller er det kun det rent tekniske? Det kan godt tenkes at prosjektet ditt ikke direkte bidrar til samtlige aspekter. Vi ser etter arbeid som potensielt har en innvirkning på samfunnet som helhet.

Søknaden har begrenset plasskapasitet, og fokus på metodologien er viktig. Men partnernes kompetanse skal også med, og må henge sammen med kriteriene i utlysningen. Hvordan gjør vi dette innenfor plassbegrensingen? For første runde er ikke den såkalte operasjonelle kapasiteten så detaljfokusert. Men du må ha med data på framtidige partnere i del A. Her kan du indikere for hvilken del av prosjektet de respektive partnere skal delta.

For avviste søknader i første runde, når får man svar? Disse vil ikke få svar før hele prosessen er over. Med andre ord; dersom du ikke har hørt noe innen et par-tre måneder, har du mest sannsynlig ikke gått videre til neste runde.

Angående «technology readiness level» – er det mulig å for eksempel starte prosjektet på 4 eller 5, for deretter å endre til 6 eller 7? Ja, dersom du kan argumentere godt nok for det. Dette vil kreve en solid businessplan og en detaljert prosjektbeskrivelse.