Få med deg infodag om Digital Europe Programme og nye kurs fra Forskningsrådet

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Onsdag 26. januar arrangerer Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR), Forskningsrådet og Innovasjon Norge et informasjons-webinar om EUs nye samarbeidsprogram for digital omstilling i samfunns- og næringsliv, Digital Europe Programme (DIGITAL).

Under webinaret vil du få høre mer om de ulike virkemidlene, kommende utlysninger og ikke minst hva programmet betyr for offentlig sektor, næringsliv og akademia. 

Les mer om webinaret og meld deg på hos Innovasjon Norge.

 

Nye kurs om Horisont Europa fra Forskningsrådet 

Sitter du inne med en prosjektidé med internasjonalt potensiale, lurer du på hva Horisont Europa er eller ønsker du å forbedre innsikten din i prosjektledelse, budsjettering eller finansielle regler i Horisont Europa? Da bør du ta en titt på de mange kursene om Horisont Europa Forskningsrådet arrangerer denne våren. Kursene dekker de viktigste delene av et Horisont-prosjekt, og gitt det digitale formatet er det lite tiltakskrevende å melde seg på. 

Se hele listen over vårens kurs og meld deg på hos Forskningsrådet