Europadagene 2021

Bioøkonomi og bærekraftige matsystemer: Trønderske styrker i et europeisk perspektiv


Gjennom Europadagene kommer Europa til Trøndelag. Årets Europadager går av stabelen tirsdag 2. november og Trøndelags Europakontor med samarbeidspartnere har gleden av å invitere til et heldagsseminar på Innocamp i Steinkjer. Tema for dagen er bioøkonomi og bærekraftige matsystemer.

Trøndelag som region er allerede sterkt posisjonert innenfor disse områdene. Satsinger innenfor blå-grønn bioøkonomi, nullutslipps landbruk, skogdrift og dyrking av bortglemte grønnsakstyper er spennende eksempler. Samtidig er europeisk gastronomiregion 2022 (European Region of Gastronomy 2022) tildelt Trøndelag. Dette er et bevis på den kulturen, kompetansen og innovasjonen regionen innehar og kan by på. Samtidig vil dette være et startskudd for videre satsing på bærekraftig og sirkulær bioøkonomi, i tråd med EU og Europas satsinger og ambisjoner.

Formålet med årets versjon av Europadagene er å bidra til å øke kunnskap og bevisstgjøring rundt de sektorrelevante strategiene og omstillingene som finner sted i Europa, og som påvirker Norge og Trøndelag. Her vil du introduseres for EUs strategier innen bioøkonomi og bærekraftige matsystemer, deriblant Farm to Fork og EUs nye skogsstrategi. Videre retter Forskningsrådet og Innovasjon Norge søkelys på muligheter innen klynge 6 i Horisont Europa; Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment gjennom Horisont Trøndelag-nettverkets prosjektverksted for de som har en konkret prosjektidé eller ambisjon om deltakelse i et EU-prosjekt.

GRATIS PÅMELDING HER.

 


 

Program:

Seminar (fysisk på Innocamp, samt digitalt stream):

10:00: Velkommen ved Trøndelags Europakontor

10:05: Introduksjon til viktige europeiske strategier: Green New Deal og Farm to Fork- Magnar Sundfør, Landbruksråd ved Norges Delegasjon til EU

10:20: Hva er bærekraftige matsystem? – Lars Bendik Austmo, Stasjonsleder ved NIBIO

10:35: Hva er Trøndelags styrker og muligheter innen bioøkonomi? – Richard Helliwell, Forsker ved Ruralis

10:50: Hva betyr European Region of Gastronomy for Trøndelag? – May Britt Hansen, Prosjektleder for European Region of Gastronomy

11:05: Hvordan lykkes med EU-finansiering som selskap? – Planktonic AS

11:15: Betydningen av det som skjer i Brussel – hvorfor driver vi med EU-forskning? – Steinar Grynning, Senior forretningsutvikler SINTEF, EU SINTEF Community

 


 

11:30: LUNSJ (for de fysisk tilstede)

 


 

Prosjektverksted arrangert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SINTEF gjennom Horisont Trøndelag-nettverket (maks 25 deltakere, kun fysisk på Innocamp, Steinkjer):

12:15 – 15:00:

Under prosjektverkstedet skal vi jobbe med utvalgte utlysninger innen klynge 6 i Horisont Europa; Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment. Vi tar utgangspunkt i noen få utlysninger som deltakerne har identifisert fra arbeidsprogrammet for klynge 6. Deltakerne vil bli bedt om å velge ut relevante utlysninger av interesse for deres arbeidsområder slik at vi kan opprette gode arbeidsgrupper. Målgruppen for prosjektverkstedet er aktører som har en konkret prosjektidé eller ambisjon om deltakelse i et EU-prosjekt. På prosjektverkstedet vil vi formidle kunnskap, gi inspirasjon og trene på verktøy i form av bla. Strategier for å komme igang – hva må du vite før du søker ? – hvordan analysere en utlysning? – hvordan gjør vi oss synlig og relevant for andre partnere og konsortier?

Deltakerne på prosjektverkstedet vil bli fulgt opp av Innovasjon Norge og Forskningsrådet i etterkant av samlingen.

Deltakelse er begrenset til 25 deltakere som vil få tilsendt informasjon om egne forberedelser og agenda for Prosjektverkstedet i god tid før selve arrangementet.

Følg denne lenken for nedlasting av arbeidsprogrammet for klynge 6.