EU skal dele ut 104 millioner euro til energieffektivisering i 2017

EU skal dele ut til sammen 104 millioner euro til energieffektiviseringsprosjekter neste år under innovasjon- og forskningsprogrammet Horisont 2020. Søknadsfristene er 19. januar og 7. juni.

energieffektiviseringsutlysninger-h2020-2017

 

Den første søknadsfristen – 19. januar – er for prosjekter som tar sikte på å resultere i innovasjon. Disse kan få finansiering på opptil 70 prosent under Horisont 2020, og hvert prosjekt kan få mellom én og seks millioner euro totalt.

Prosjekter som kan få finansiering under denne utlysningen er for eksempel de som har en av følgende målsetninger:

 • gjenbruke overskuddsvarme fra urbane områder
 • finne frem til nye og mer energieffektive løsninger
 • stimulere til atferdsendring gjennom nye IT-løsninger
 • gjøre datasentre mer energieffektive

Søknadsfristen i juni
Pengene som skal deles etter søknadsfrist nummer to – 7. juni – skal gå til prosjekter som er ment å støtte og koordinere energieffektiviseringstiltak, slik som for eksempel å forbedre implementeringen av ulike lover og regler, og mobilisere til økt investering i energieffektivitet.

Disse prosjektene kan få støtte tilsvarende opptil 100 prosent av finansieringsbehovet. Støttebeløpet som er tiltenkt hvert prosjekt er mellom en halv og to millioner euro, men den endelige summen er avhengig av hvor mye prosjektene som får innvilget trenger av støtte.

Prosjekter som kan få finansiering ved å søke innen denne fristen kan være for eksempel de som tar sikte på:

 • å forbedre eksisterende fjernvarmenettverk
 • å fremme renovering av bygninger
 • å implementere EU-regler for produkteffektivitet
 • å gjøre industriparker mer energieffektive
 • å tilby assistanse til utvikling av prosjekter som skal fremme mer bruk av bærekraftig energi
 • å innføre mer innovative finansieringsløsninger for bærekraftig energi
 • eller å gjøre det mer attraktivt å investere i energieffektiviseringsmarkedet

EUs tips til søkere
Senest åtte måneder etter søknadsfristen skal de prosjektene som blir godkjent, få støttebeløpene utbetalt. Ekspertene fra EU som vurderer søknadene bruker kun en halv arbeidsdag på hver søknad, og de tar kun utgangspunkt i selve søknaden og vil ikke ta i bruk andre kilder før de kommer med en avgjørelse.

Kun de beste prosjektene vil få støtte, og disse må overbevise om at de kommer til å ha en klar effekt og at de vil bli ordentlig og effektivt gjennomført. De bør også ha et klart fokus og være innovative, og søkeren bør forklare tydelig i søknaden hva som er hensikten med prosjektet og kvantifisere de tiltenkte resultatene.

Søknadene bør også inneholde en arbeidsplan som viser ulike stadier i gjennomføringen av prosjektet og hvordan denne planen skal bli fulgt.

Bli med på workshop i Brussel!
Er du interessert i å diskutere potensielle Horisont 2020-prosjekter med europeiske partnere? 25. oktober arrangerer regionnettverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) prosjektutviklingsworkshop for alle utlysninger innen energi. Fristen for å melde seg på med en prosjektidé har gått ut, men dersom du vil være med som deltaker, er det fortsatt muligheter. Les mer om workshopen, hvilke prosjektideer som har kommet inn og hvordan du melder interesse her.

Du kan også ta kontakt med Horisont 2020-Trøndelag for praktisk informasjon om deltakelse.

PS: Mandag denne uka arrangerte EU-Kommisjonen informasjonsdag i Brussel om energieffektiviseringsutlysningene i Horisont 2020 for 2017. Alle presentasjonene er tilgjengelige her.