EU planlegger datainfrastruktur i verdensklasse for forskning og innovasjon

I forrige uke kom Kommisjonen med en plan for cloudbaserte tjenester og datainfrastruktur i verdensklasse, som skal sikre at europeiske forskere, næringsliv og offentlige tjenester får maksimalt utbytte av «big data»-revolusjonen vi er inne i.

I følge kommisjonens pressemelding, generer Europa mest vitenskapelige data i verden. Utfordringen ligger i en fragmentert og utilstrekkelig infrastruktur, hvor potensialet for denne mengden «big data» ikke utnyttes til det fulle.

Kommisjonen planlegger å skape en ny åpen europeiske forsknings-cloud, som skal gi Europas 1,7 millioner forskere og 70 millioner forsknings- og teknologimedarbeidere et virtuelt miljø, hvor de kan lagre, dele og gjenbruke data på tvers av fagområder og landegrenser.

Den nye europeiske cloud-tjenesten skal understøttes av europeisk datainfrastruktur, som introduserer et høyhastighetsbredbåndsnett, store lagerfasiliteter og supercomputerkapasitet.  Dette mener kommisjonen er nødvendig for effektivt å kunne få tilgang til- og behandle store datasett lagret via en cloudtjeneste. En slik infrastruktur skal sørge for at Europa blir verdensledende innen datadreven økonomi.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon, sa selv om initaitivet at:

Vårt mål er å skape en åpen europeisk forskningscloud, som skal gjøre forskningen mer effektiv og produktiv, og som gjør det mulig for millioner av forskere å dele og analysere forskningsdata i et sikkert miljø på tvers av teknologier, fagområder og grenser. Vi har lyttet til forskermiljøets bønn om en infrastruktur til åpen forskning, og med denne planen kan vi nå gå i gang med å realisere den. Fordelene ved fritt tilgjengelige data for Europas forskningsinnsats, økonomi og samfunn vil være enorme.

Til sammen behøver Cloud-initiativet €6.7 milliarder i offentlige og private investeringer for å kunne gjennomføres. Kommisjonen anslår at €2 milliarder vil komme fra Horisont 2020-midler.

I Trøndelag har vi forskningsmiljøer både på NTNU og SINTEF innen «big data», og flere bedrifter innoverer på området. For næringslivet vil et cloud-initiativ i europeisk dimensjon kunne føre til kostnadseffektiv og enkel tilgang til viktig infrastruktur, samt et vell av vitenskapelige data som muliggjør datadrevet innovasjon. Dette vil særlig være viktig for SMB-er, som vanligvis ikke har tilgang til slike ressurser.