Ekspert: – Ikke slurv med Horisont 2020-søknaden

– Blant de som legger inn en innsats og innfrir alle kriterier, er suksessraten høyere, sa Gordon Sutherland fra EASME, EUs forvaltningsorgan for små- og mellomstore bedrifter, på en prosjektworkshop i  Brussel 25. oktober. ERRIN, det europeiske regionsnettverket for forskning og innovasjon, sto bak arrangementet, som i år ble arrangert for andre gang.

For Trøndelagsregionen er suksessraten i skrivende stund på 15,7% for alle søknader sett under ett. Dette er bedre enn gjennomsnittet blant alle de som deltar i Horisont 2020, som er på 10%, ifølge Sutherland.

Han la vekt på at det er knallhard konkurranse om å få prosjektstøtte. En vanlig feil er at man ikke har lest kriteriene godt nok, starter søknadsprosessen for sent, eller at man ikke har terminologien klart for seg.

Gordon Sutherland fra EASME presenterte tips og triks for søknadsprosessen

Gordon Sutherland fra EASME presenterte tips og triks for søknadsprosessen

– Vær tydelig og konsis, og ta gjerne en ekstra språkvask på engelsken før innlevering. Da eliminerer man eventuelle misforståelser, sa han.

Når det gjelder prosjekter rettet mot energieffektivisering, er det også viktig å fokusere på at prosjektet skal handle om å endre samfunnet mot en mer energieffektiv framtid, la han til.

Han understreket også at det i energieffektiviseringsutlysningen ikke er ny teknologi i seg selv som etterspørres, men snarere nye prosesser og metoder for å få teknologien inn i markedet.

Trønderske aktører

Til stede på workshopen var aktører fra hele Europa, og her fikk de mulighet til å dele sine prosjektideer, og utforske muligheter for samarbeid og finne nye prosjektpartnere på tvers av regionene.

Blant dem var Mohammed Hamdy fra NTNU, som presenterte sin prosjektidé innen energieffektivisering av bygg, under tittelen «A systematic approach for discrepancies identification: Building performance simulation versus reality».

De frammøtte fikk anledning til å diskutere prosjektideene sine

De frammøtte fikk anledning til å diskutere prosjektideene sine med eksperter og potensielle partnere

Hamdy spesialiserer seg på energioptimalisering og bærekraftige løsninger for nye bygninger, og ser på hvordan man best kan estimere energioptimal yteevne i byggeprosjekter.

SINTEF Energi var også tilstede med to representanter, sammen med nesten hundre personer fra næringslivet og regionale myndigheter.

Dersom du ønsker flere tips, og en generell oversikt over utlysningene, kan du sjekke ut EASMEs egne nettsider