Det er verdt å ta seg turen til EUs informasjonsdager!

EU arrangerer en rekke informasjonsdager i forbindelse med de åpne utlysningene i Horisont 2020. Deltakelse på disse arrangementene er gull verdt for deg som er på jakt etter partnere og faglig tyngde til din prosjektidé.

Mandag 25.januar er det duket for et heldagsarrangement med fokus på IKT som en ledende industriell teknologi (LEIT) og «Internet of Things» – en generisk teknologi som går igjen i flere av utlysningene for 2016/17.

Mer informasjon og påmelding her.

Dette er en av flere informasjonsdager som arrangeres i regi av EU-kommisjonen i forbindelse med de åpne utlysningene for 2016/17. For fullstendig oversikt over kommende arrangementer i regi av EU, kan du besøke kommisjonens sider.

Husk at flere av fristene for 2016 er tidlig på året – så det gjelder å være godt forberedt! Ta en titt på deltakerportalen for oversikt over kommende frister i 2016/17.

last ned

Tenk gjennom suksessfaktorer

Suksess i Horisont 2020 krever at din idé, kompetanse og teknologi er fremragende innenfor prosjektets fagområde. Det krever et sterkt partnerskap, hvor alle partnere har en avgjørende rolle i konsortiet og kan vise til ledende ekspertise, ofte i verdensklasse. Samtidig skal ideen ha en reell og positiv effekt på samfunnet, også etter prosjektets slutt. Deltakelse på informasjonsdager gir deg ideer til hva EU er på jakt etter i sine utlysninger. Samtidig er det en plattform hvor man kan møte med potensielle partnere og diskutere ideer rettet mot spesifikke deler av arbeidsprogrammene i Horisont 2020.

Forberedelse er viktig

Et nyttig tips er å bruke god tid på forberedelse i forkant av slike informasjonsdager. Dersom du har planer om å møte med potensielle partnere, er det viktig at du er i stand til å «selge» ideen din. Vi i Horisont 2020-Trøndelag, i samarbeid med Forskningsrådet, kan hjelpe deg med å forberede en såkalt prosjekt-pitch. Dette er en veldig kort og konsis presentasjon av din prosjektidé, som skal ha fokus på de viktigste elementene evaluatorene ser etter i en Horisont 2020-søknad: Excellence, implementation og impact.

I følge Kim Davis, nasjonalt kontaktpunkt for IKT i Forskningsrådet, er dette punkter du bør tenke over i forberedelsesfasen (Kilde: Horisont 2020-Trøndelag IKT workshop 5.november 2015 i Trondheim):

 • Ha en klar og tydelig idé om hva du tilbyr:
 1. Hva er prosjektideen?
 2. Hvilken kompetanse sitter du på?
 3. Hvem er sluttbrukeren for prosjektresultatet?
 • Finn de beste innen ditt fagområde:
 1. Hvem har vært med i prosjekter tidligere?
 2. Hvem er ledende innenfor prosjektets fagområde på markedet?
 3. Se på hvem som har publisert innenfor dette fagområdet.
 • Snakk tidlig og ofte med potensielle partnere.
 • Koordinatorrollen er den viktigste:
 1. Bør det være en rollefordeling for faglig/vitenskapelig og administrativ koordinering?
 2. Hva slags personell har prosjektpartnerne til rådighet for å gjøre jobben?

Og kanskje viktigst av alt – husk at det er hjelp å få! Dersom du vurderer å delta på arrangementer i regi av EU-kommisjonen eller andre, ta kontakt med oss i Horisont 2020-Trøndelag!