Bli med på bioenergi-workshop i Brussel 13. september!

Er du interessert i bioenergi-utlysningene i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020? Har du lyst til å vite mer om hvordan du søker og hva slags muligheter som finnes? Bli med på workshop i Brussel 13. september!

Her vil du også få mulighet til å drive nettverksbygging og møte potensielle prosjektpartnere.

Mer informasjon her.