Bli med på å evaluere Horisont 2020-programmet

EU-kommisjonen ønsker dine innspill til hvordan forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 kan bli enda bedre. 

20. oktober åpnet EU-kommisjonen en offentlig høring om Horisont 2020-programmet. Innspillene som kommer der vil bli en del av midtveisevalueringen av programmet, og vil både bidra til forbedring av det nåværende programmet, samt bli viktige i forberedelsene til EUs neste rammeprogram.

EU-kommisjonær for forskning, vitenskap og innovasjon Carlos Moedas uttaler i en pressemelding at han håper at så mange som mulig vil bruke muligheten til å si sin mening om programmet:

– For å få et fullstendig overblikk er det viktig at vi får direkte tilbakemeldinger fra forskere, gründere, innovatører, innbyggere og ulike organisasjoner som har deltatt i programmet, sier Moedas.

Den offentlige høringen er åpen til 15. januar 2017, og alle som ønsker det kan sende innspill. Du finner skjemaet for å sende inn ditt høringssvar her.