Bli med når Forskningsrådet arrangerer Horisont 2020 informasjonsseminar med tema mat, hav og bioøkonomi i Trondheim!

Sted: Hovedbygningen, Gløshaugen Campus, Høyskoleringen 1, NTNU, Trondheim

Tid: Mandag 22. juni 2015 kl. 09:45 – 14:45

offisiell logo NFR_logo_Bm_rgb

 

 

Sett av mandag 22. juni i kalenderen. Denne dagen arrangerer Forskningsrådet et informasjonsseminar for norske miljøer om mulighetsrommet i Horisont 2020 for søknadsperioden 2016-2017. Tema for dagen er bærekraftig og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, blå vekst, skog, bioteknologi og bioøkonomi.

Forskningsrådet ønsker å mobilisere flere til å delta i Horisont 2020, og informasjonsseminarer som dette er en viktig møtearena og kompetanseplattform. I Horisont 2020 er det forventninger om tverrfaglige prosjekter, noe som gjør arrangementet svært relevant for flere aktører enn seminarets tittel kanskje kunne tilsi. Lignende arrangement holdes også i Oslo, Tromsø, Ås og Bergen (les mer om dette her).

Dagen i Trondheim starter med en kjapp innføring i Horisont 2020. Deretter holdes parallelle seminar resten av dagen, i tre bolker. Dagens to første temaseminar er «Fiskeri, Havbruk og Sjømat» og «Matproduksjon, Matforedling og Mat og Helse». Etter lunsj følger «Blå Vekst» og «Klimasmart Landbruk». Dagen avsluttes med «Biobasert innovasjon, Bioteknologi JU BBI» og «Husdyr, Rural Renaissance». Det legges opp til at temabredden dekkes i alle seminar. Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCP) for de ulike temaene vil være til stede, og det vil åpnes for spørsmål og diskusjon med NCPene i løpet av seminaret.

Økt fokus på bærekraftig -og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, blå vekst, skog, bioteknologi og bioøkonomi, er viktig for å sikre Europas fremtid. Disse områdene er en integrert og sentral del av den europeiske økonomien og samfunnet. Begrenset tilgang til naturressurser betyr at Europa er avhengig av at disse sektorene produserer og behandler biologiske ressurser på en bærekraftig måte for å kunne tilfredsstille etterspørselen fra forbrukere. Samtidig er disse næringene viktige i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og forretningsmuligheter i distrikts-, kyst- og havområder.

Øyvin Sæther, seniorrådgiver i Rektors stab, NTNU

Øyvin Sæther, seniorrådgiver i Rektors stab ved NTNU, sier følgende om arrangementet 22. juni:

«For Trøndelag er det spesielt blå vekst, altså det marine aspektet, og maritim teknologi som har sterke fagmiljø og stort potensiale for deltakelse i Horisont 2020. NTNU deltar i et stort nettverksprosjekt; Columbus (et Coordination and Support Activities – CSA-prosjekt) under fokusområdet «Blue Growth». Prosjektet skal kartlegge utfordringer innen marin og maritim forskning.»

Trøndelags Europakontor oppfordrer alle som er interessert i prosjektdeltakelse i Horisont 2020 til å ta seg turen til Gløshaugen den 22.juni. Seminaret er en god arena for å bli kjent med nye aktører og bygge viktige nettverk. Kanskje du finner en partner som har behov for nettopp din kompetanse, eller hvor deres erfaringer og fagfelt kan utfylle hverandre i en potensiell Horisont 2020-søknad? Klikk her for å melde deg på!

 

Denne artikkelen er skrevet av Sunniva Tusvik, og er også publisert på Trøndelags Europakontors nettside