Bioteknologi

Bioteknologi er et område som går på tvers av mange felt, og det er EUs mål at denne satsingen skal være med på å utvikle konkurransedyktige, bærekraftige, trygge og innovative industrielle produkter.

Under er det lenker til relevante arbeidsprogrammer for bioteknologi i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer:
Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv: