Arbeider du med energi og har ambisjoner om å søke prosjektmidler i Horisont 2020?

ERRINH2020-trondelag_logo

 

Arbeider du med energi hjemme i Trøndelag bør du merke deg dette: Tar du turen til Brussel i løpet av høsten, kan du lære om utlysningene i Horisont 2020, samt finne gode samarbeidspartnere for å kunne realisere et H2020-prosjekt.

 

Informasjonsdag om Horisont 2020 – Sikker, ren og effektiv Energi

14.-15. september arrangerer EU-Kommisjonen en informasjonsdag knyttet til arbeidsprogrammet 2016-17 for Sikker, ren og effektiv energi i EUs forskningsprogram Horisont2020. Registreringen har åpnet, se link til påmelding her. I tilknytning til informasjonsdagen skal Kommisjonen også ha et brokerage event den 16. september. Det er begrenset med plasser, og det lønner seg derfor å være tidlig ute, link til påmelding her.

 

Finn partnere på vårt prosjektutviklingsseminar i Brussel!

I tilknytning til EU-kommisjonens arrangement arrangerer Trøndelags Europakontor, i samarbeid med regionnettverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), en cocktail-event for representanter fra regionene og deres regionskontor i Brussel.

Arrangementet starter kl. 17.00 den 15. september på Norway House, og er en forløper til prosjektutviklingsseminaret vi holder i november (se under). Dette er en fin arena for å finne aktuelle samarbeidspartnere, og for å oppdage hva andre regioner arbeider med innenfor energiområdet.

 

Ønsker din organisasjon å sende inn et prosjektforslag for å søke partnere?

Trøndelags Europakontor og ERRIN planlegger et prosjektutviklingsseminar i Brussel 24. november 2015. Dette er en arena hvor aktører innen energi får anledning til å finne partnere til konkrete prosjekter. Det kan være prosjekter dere selv ønsker å realisere, eller man kan finne eksisterende partnerskap for prosjektsamarbeid. Det er mulig å foreslå prosjektideer uten å være leder for prosjektet. Merk imidlertid at prosjektene med leder/prosjektansvarlig, vil bli prioritert i utvelgelsesprosessen.

 

Ønsker din organisasjon å sende inn et prosjektforslag for å søke partnere?
Ta kontakt med
[email protected] snarest, for å få tilsendt informasjon om tidsfrister, utvelgelsesprosessen m.m.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom du har andre spørsmål knyttet til de nevnte arrangementene.

 

Denne artikkelen ble skrevet av Karoline Aursland, og ble også publisert på Trøndelags Europakontor sine nettsider.