Åpen høring om forskning, innovasjon og konkurranseevne i EUs energiunion

Hvordan skal EU klare å redusere klimautslipp og energiforbruk drastisk, samtidig som de skal holde seg konkurransedyktige?

Dersom du har et godt svar på dette, kan du sende inn høringsnotat til EU innen 31.mai. Innspillene vil inngå i EUs nye strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne i EUs energiunion, som forventes publisert i slutten av 2016.

EUs energiunion består av fem dimensjoner, hvorav forskning og innovasjon er en av dem. Denne dimensjonen har en spesiell rolle fordi den er nødvendig for å oppnå de fire andre dimensjonene, som er henholdsvis: forsyningssikkerhet, energieffektivitet, avkarbonisering og opprettelse av et indre energimarked.

Den nye strategien, som skal få tittelen «Integrated Energy Union Research, Innovation and Competitiveness Strategy», skal gi et helhetlig bilde av behovet for forskning og innovasjon på tvers av sektorer for å oppnå energiunionen. Strategien vil også bli et viktig redskap for å følge opp målene i Paris-avtalen.

Målet med høringen er å samle innspill fra relevante interessenter, det være seg innbyggere, private eller offentlige aktører. Fristen for å sende inn svar er 31. mai, og mer informasjon om hvordan du går fram finner du her. Selve høringsnotatet som skal fylles ut finner du her