Siste Nytt

EU-programmer – Oppdag mulighetene for offentlig sektor

06 november 2020

Er du nysgjerrig på hvordan din kommune kan delta i europeiske innovasjonsprosjekter? Fredag 13. november arrangerer Kunnskapskontoret i Brussel (Norges Forskningsråd, Diku og Innovasjon Norge) et webinar. Her vil det rettes oppmerksomhet mot EUs programmer, og hvilke muligheter disse innebærer for offentlige aktører i Norge.

Les mer...

Norsk lansering av Horisont Europa gir innsikt i fremtidige muligheter for samarbeid om kunnskapsutvikling

28 oktober 2020

26. november gikk den norske lanseringen av Horisont Europa av stabelen, i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Lanseringen ga innblikk i hvordan det arbeides for økt samarbeid i Europa, samt hvordan Norge kan hente hjem midler og kunnskap fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Les mer...

Horisont Trøndelag – Regional lagbygger for europeisk innovasjon i offentlig sektor

26 oktober 2020

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. I Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører. Horisont Trøndelag utgjør en regional møteplass, og tilbyr oppfølging og kompetanseheving for deg som ønsker å delta i Horisont Europa. Vi oppfordrer særlig offentlig sektor til å styrke sin innovasjonskraft gjennom å ta del i europeisk prosjektsamarbeid!

Les mer...

Trøndelag og Europa – Sammen om innovasjon for en klimanøytral fremtid

14 september 2020

Bak EUs vekststrategi The European Green Deal ligger en ambisjon om å skape et klimanøytralt kontinent i 2050. Denne ambisjonen går hånd i hånd med Trøndelag sin målsetning om å bli en klimanøytral region i 2030. Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune, oppfordrer derfor offentlige aktører til å utvikle innovative, grønne løsninger gjennom offentlige innkjøp og prosjektsamarbeid med Europa. Velkommen til å bli med på ferden frem mot en klimanøytral fremtid!

Les mer...

Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

13 juli 2020

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

Les mer...

SINTEF inviterer Trøndelag til å ta del i grønn innovasjon

16 juni 2020

Den europeiske grønne giv er en kraftfull vekststrategi som skal gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. I tråd med strategien, lyser EU nå ut forsknings- og innovasjonsprosjekter til verdi 100 milliarder euro. SINTEF mener at Trøndelag har alle forutsetninger for å lykkes med å ta del i denne satsingen. Derfor inviterer forskningsinstituttet regionens aktører til samarbeid om innovasjon for en grønnere fremtid.

Les mer...

Webinar: Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont = Økt innovasjonskraft!

25 mai 2020

Nytenking, innovasjon og kunnskapsbygging er viktigere enn tidligere for næringslivet og offentlig sektor. Følgelig inviterer Trøndelags Europakontor til et webinar tirsdag 26. mai kl. 10.00-10.30, som vil gi deg innsikt i verdens største innovasjons- og forskningsprogram, EUs rammeprogram Horisont.

Les mer...

Horisont for nybegynnere – Brosjyre for å styrke offentlig sektors innovasjonskraft

23 mars 2020

Å være innovativ er viktigere enn noen gang. Som offentlig aktør kan du ta del i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont. Vi har laget en brosjyre der vi deler gode tips og triks for deg som ønsker å utforske deltakelse.

Les mer...

Kommunedirektør deler erfaringer fra Horisont 2020-prosjekt

09 mars 2020

Hvordan komme inn i et Horisont 2020-prosjekt? Hva kan en kommune få ut av å delta i europeisk prosjektsamarbeid? Hør kommunedirektør Morten Wolden dele sine tips til offentlige aktører som ønsker å unytte seg av mulighetene som ligger i EUs program for forskning og innovasjon. I Horisont 2020-prosjektet +CityxChange fungerer Trondheim kommune som laboratorium for å skape den energipositive byen.

Les mer...

Lansering av brosjyre – Tips og triks for offentlig sektor i Horisont

25 februar 2020

Under Europadagene 2020 vil Horisont Trøndelag lansere et nytt verktøy som skal hjelpe offentlige aktører i regionen til å bli bedre kjent med Horisont Europa, kommende utgave av EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Målet med verktøyet er å senke terskelen for å tilegne seg kunnskap om programmet, samt å ta del i den europeiske kunnskapsbyggingen gjennom Horisont-finansierte prosjekter.

Les mer...