Kontakt

Prosjektleder:

Sidsel Trønsdal, Rådgiver ved Trøndelag fylkeskommune

Telefon: +47 74175217

E-post: sidtr@trondelagfylke.no

 

Samarbeidspartnere i nettverket: 

Innovasjon Norge

Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver ved Innovasjon Norge

Telefon: +47 45487771

E-post: Lisbeth.Vassaas@innovasjonnorge.no

 

Nord universitet

Edesio Miranda-Barbosa, Seniorrådgiver ved Nord universitet

Telefon: +47 75517851

E-post: edesio.miranda-barbosa@nord.no

 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU

Øyvin Sæther, Seniorrådgiver ved NTNU

Telefon: +47 95245290

E-post: oyvin.sather@ntnu.no

 

SINTEF

Reidar Buvik, Seniorrådgiver EU ved SINTEF

Telefon: +47 41677669

E-post: Reidar.Buvik@sintef.no

 

Trondheim kommune

Jaya Thomlison, Rådgiver ved Trondheim kommune

Telefon: +47 45135877

E-post: jaya.thomlison@trondheim.kommune.no

 

Trøndelags Europakontor

Heidi Fossland, Daglig leder ved Trøndelags Europakontor

Telefon: +47 92255820

E-post: heidi.fossland@mid-norway.no

 

Trøndelag Forskning og Utvikling

Berit Therese Nilsen, Seniorforsker ved Trøndelag Forskning og Utvikling

Telefon: +47 99534676

E-post: Berit.Nilsen@tfou.no