Ønsker du oppfølging? Ta kontakt med oss!

Sitter du på en spennende prosjektidé som du ønsker å diskutere med oss i nettverket? Enten du representerer en offentlig etat, en forskningsinstitusjon eller en bedrift, vil vi i Horisont Trøndelag gjerne høre fra deg dersom du ønsker oppfølging og tilbakemeldinger.

Partnerne i Horisont Trøndelag har samlet solid erfaring med EU-rådgivning, EU-prosjektdeltakelse og -ledelse. Vi kan hjelpe deg med å finne den rette utlysningen for ditt prosjekt innenfor Horisont 2020, samt finne gode koblinger opp mot samarbeidspartnere i regionen, Norge og i Europa. I samarbeid med Norges forskningsråd kan vi veilede deg i søknadsprosessen.

Ved å fylle ut Asset Profile Form, utviklet av Forskningsrådet, vil dette kunne gi oss i styringsgruppa for Horisont Trøndelag en oversikt over din ekspertise, ditt fagområde og behov for oppfølging.

All informasjon du sender inn, og eventuelle samtaler med oss i styringsgruppa for Horisont Trøndelag, vil behandles konfidensielt.

Utfylte Asset Profile Form, samt direkte henvendelser, sendes til prosjektleder for Horisont Trøndelag, Sidsel Trønsdal: sidtr@trondelagfylke.no / +47 74175217.