Velkommen til side-event under Trøndelagsmøtet!

images-1

Torsdag 10. januar arrangerer Horisont Trøndelag side-eventet «Europeiske løsninger på trønderske utfordringer» under Trøndelagsmøtet. Nettverket inviterer beslutningstakere fra offentlig sektor, trøndersk næringsliv og FoU-aktører til å bygge løsningsorienterte lag. Målet er å samskape europeiske løsninger på trønderske utfordringer, som på sikt kan finansieres gjennom EU sitt innovasjons- og forskningsprogram, Horisont 2020.

Les mer...

Vellykket kick-off

kick-off-1

16. november inviterte Horisont Trøndelag til kick-off for det nyetablerte EU-nettverket. Rundt 50 representanter fra trøndersk næringsliv, FoU-miljø og offentlig sektor tok turen til Quality Hotel Augustin.

Les mer...

Konferanse og matchmaking om helse i Horisont 2020

16. januar inviterer Forskningsrådet forskere og næringsliv til konferanse og matchmaking der tema er helse i Horisont 2020. Konferansen arrangeres i samarbeid med Norway Health Tech og Innovasjon Norge og fokus vil være på samarbeidsmuligheter for forskere og bedrifter. Det blir et spennende program: Helse-og omsorgsminister Bent Høie vil åpne konferansen, etterfulgt av en representant […]

Les mer...

Finn partnere og lær mer EU-finansiering for digitale prosjekter

h2020event

SINTEF, Horisont2020- Trøndelag, Horisont- Vest, GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster inviterer til en informasjonsdag 28. november om finansieringsmuligheter innen EUs ikt-program og muligheter for partnersøk med deltakere fra Trøndelag, Hordaland og Rogaland. Se program og register deg HER  

Les mer...

Horisont 2020: Helseseminarer i Oslo og Bergen

h2020b

I slutten av oktober arrangerer Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) seminarer om kommende helse-relaterte utlysninger i Horisont 2020 (H2020) i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen.

Les mer...

Inventas fra Trondheim mottok EU-støtte gjennom Horisont 2020

inventas-logo

Inventas AS spesialiserer seg på produktutvikling og design. I likhet med andre trønderske bedrifter har de mottatt støtte gjennom Horisont 2020. Selskapet har sitt utspring fra NTNU i Trondheim, og har med tiden vokst til å omfatte seks kontorer i Norge. De mottok støtte i forbindelse med arbeid med SWARMS, et EU-prosjekt med mål om […]

Les mer...

Trønderbedrift fikk EU-støtte til medisinsk forskning

glucoset-e1499423097129

Trondheimsbaserte Glucoset AS har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til å utvikle en sensor som skal måle blodglukoseverdier hos kritisk syke pasienter.  Trondheimsfirmaet spesialiserer seg på overvåking av blodglukoseverdier hos pasienter. I tillegg til å bedre pasientenes tilstand, kan arbeidet deres bidra til å spare sykehusenes intensivavdelinger for store kostnader. Administrerende […]

Les mer...